Åminne - en pärla i Malax

En plats för alla, såväl båthusägare, fastboende, fritidsboende, båtägare, yrkesfiskare, näringsidkare, föreningsaktiva och besökare. Åminne Hamn rf, har hösten 2015 grundats för att tillvarata, arbeta för och utveckla hamnområdet i Åminne samt farleden in till hamnen så att det motsvarar tidens krav och ortens behov.