FARLEDEN

Åminne farled (källa Solrutten)

Åminne 2,4 meters farled har i juni 2015 färdigställts fram till ankringsplatsen. Från ankringsplatsen in mot hamnen har ett par röd-gröna remmarportar satts ut för det båtruttsavsnitt vars ledgångsdjup är omkring 0,8 meter. De här remmarnas dimension är 100 mm. Fram till den nuvarande båthamnen och dess gästplatser förses farleden från de nämnda röd-gröna remmarportarna med ännu mindre båtruttsremmare.

2,4 metersfarleden är säkrad till 3,2 meters farledsdjup fram till ankringsplatsen. Därifrån in till hamnen är farleden inte säkrad, men uppges vara grävd till ett djup på omkring 1,5 meter och en bredd på knappt 10 meter.

Åminne farledsbeskrivning

Översikt över Malax och Korsnäs besöksplatser och inseglingsfarleder (Länk till Solrutten)


Farledsplan för Åminne hamnområde

Som fortsättning till Solruttens farledsfördjupning, från ovan nämnda ankringsplats, har en farledsplan uppgjorts, t.o.m. Åminne hamnbassäng.

Detta farledsarbete utgör en betydande del av Åminne Hamn rf:s primära utvecklingsarbete för hamnområdet.


Farledsplan (uppgjord av Oy Mapteam Ab)
plan_0

Farledsplan, hamnområdet förstorat (uppgjord av Oy Mapteam Ab)
plan_1zoom