PROJEKT

Januari 2016:

  1. Den första versionen av föreningens webbplats har färdigställts och kommer inom kort att publiceras.

December 2015:

  1. Åminne hamn r.f. har tagit del av Malax delgeneralplan och kommenterat hamnområdet Åminne. Kommentarerna har utarbetats i samråd med Över- och Yttermalax gemensamma skifteslag, Malax Fiskargille, Malax Navigationsklubb och Åminne-Tuv Allaktivitetsförening och inlämnats inom utsatt tid.
  2. En farledsplan har uppgjorts av Oy Mapteam Ab. Farledsplanen och mera information finns under menyvalet FARLEDEN.