NYA MEDLEMMAR

Medlemsansökan till föreningen Åminne Hamn rf:
Åminne är en pärla i Malax. En plats för alla, såväl båthusägare, fastboende, fritidsboende, båtägare, yrkesfiskare, näringsidkare, föreningsaktiviter och besökare.
Åminne Hamn rf, har grundats hösten 2015 för att tillvarata, arbeta för och utveckla hamnområdet i Åminne samt farleden in till hamnen så att det motsvarar tidens krav och ortens behov.
Föreningen ska verka som ett förenade organ för personer, markägare, föreningar och sammanslutningar som är verksamma inom hamnområdet i Åminne, Malax.
Det mest akuta projektet för Åminne Hamn rf är en ny båtpir med ledgångsdjup 2,4 m från andra grynnan till hamnområdet mellan paviljongen och båtmuseet så att det anpassas enligt planerna för Solrutten.
På längre sikt ska föreningen arbeta för att Åminne hamn ska uppfylla de förutsättningar som behövs för att bedriva en högklassig gästhamn, båtliv, fiske, turism, friluftsliv, rekreation och tillhörande näringsverksamheter.
Bli också DU medlem i föreningen, tillsammans kan vi lyckas med att förverkliga våra visioner!

Blankett för medlemsansökan (pdf)

Lämna in ansökan på Pappadagis/Åminne Hamn eller skanna den och skicka till sodehans@gmail.com.
Tilläggsuppgifter Hans Söderback, tel 045-3467220

Föreningens stadgar:
Föreningens stadgar finns nedan som två olika pdf-filer. Förutom stadgarna innehåller den större filen också utdrag ur föreningsregistret och är inskannade originalhandlingar från PRS/PRH. Den mindre är föreningens egen version av enbart stadgarna.
Föreningens stadgar (41kb)
Utdrag ur föreningsregistret + stadgar i original (1.4Mb)