HAMNEN

Nedan ett utkast över hur Åminne hamnområde kunde se ut i framtiden. Denna skiss är ett utkast och kommer naturligtvis att ändras vartefter projektet framskrider, nya behov uppstår och idéer inkommer.

Klicka på bilderna för förstoring…
 

Den mest omfattande helheten i det planerade utvecklingsprojektet är att förstora den södra piren med en gästhamnshelhet. Gästhamnsprojetet skall ses som en naturlig och nödvändig utveckling då farleden till Åminne fördjupas. Det nya hamndjupet (3.0 m) tillåter att segelbåtsturismen till Åminne etableras.

I och med detta öppnas Åminne och Malax för en helt ny växande turistgrupp. I samband med detta kommer också det befintliga serviceutbudet (se nedan) att utökas med bl.a. faciliteter som dusch, bastu samt tvättmöjligheter.

Service och tjänsteutbud
I dagsläget är servicen i hamnområdet (eller i dess närhet) väldigt omfattande. Det finns tillgång till bl.a.:
– Bränsle, 24h (diesel och bensin)
– Café
– Dricksvatten
– Kiosk
– Restaurang
– Toalett
– Båtramp

– Båtservice, verkstad
– Malax centrum, 4 km

 
Aktiviteter och sevärdheter
Utöver serviceutbudet finns också ett rikligt utbud av aktiviteter.
– Båtmuseum
– Minigolf
– Badplats
– Åminne folkpark
– Åminne stugby
– Friluftsled (karta?)

Allt detta är långt mer än vad många kommuner och hamnområden någonsin ens kan drömma om. Det rikliga utbudet bör naturligtvis då också göras tillgängligt för samtliga båtturister och marknadsföringen bör intensifieras.

Låt oss visionera om att Malax skärgård och Åminne hamnområde skall tillhöra landets mest eftertraktade båtturistattraktioner!