OM OSS

Föreningens styrelse (t.o.m. 2019):

– Ingmar Sjöblad, ordförande (telefon: 044 582 58 55, e-post: ingmar.sjoblad@strandservice.fi)

– Mikael Antell, viceordförande
– Jonas Rönnqvist, suppleant

– Hans Söderback, sekreterare och kassör
– Ann-Louise Sjöstrand, suppleant

– Johan Stoor
– Lars Hemming, suppleant

– Ralf Runonen
– Bernt Martin, suppleant

– Stefan Tuuvas
– Karl-Georg Revahl, suppleant

– Jan Lindberg
– Reijo Hedman, suppleant

– Roger Mäntylä
– Klas-Erik West, suppleant

– Tomas Sjöstrand
– Mathias Högbacka, suppleant

– Jens Granlund
– Börje Gullman, suppleant

Årsmöten och verksamhetsplaner:

Protokoll årsmöte 2016
Verksamhetsplan 2016

Protokoll årsmöte 2017
Verksamhetsplan 2017

Protokoll årsmöte 2018
Verksamhetsplan 2018

Föreningens stadgar:
Föreningens stadgar finns nedan som två olika pdf-filer. Förutom stadgarna innehåller den större filen också utdrag ur föreningsregistret och är inskannade originalhandlingar från PRS/PRH. Den mindre är föreningens egen version av enbart stadgarna.
Föreningens stadgar (41kb)
Utdrag ur föreningsregistret + stadgar i original (1.4Mb)